• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a trend na ogródki na dachach: Przywracanie natury w mieście

Poprawnie od początku stosowania technologii fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał nowatorski sposób zapisu realności – szybki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali ważne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia dała dokumentalistom narzędzie niezwykłe przez swoją dostępność oraz precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano meldunki wizualne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. Dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zaznajomić wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Powstała nowa dziedzina dziennikarska – reportaż fotograficzny, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii traktujących konkretnego tematu rodzaju reprodukcje dzieł sztuki, uszeregowanych oraz skomponowanych w ten sposób, żeby komponować widoczny oraz nośny przesył. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych katastrofami katastrof i wojen. Pomimo pełnej współczesnej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa wybitnie niebezpieczna.

1. Znajdź więcej

2. Znajdź tutaj

Nieruchomości a transformacja miast: Rewitalizacja i nowe życie

Categories: Architektura

Comments are closed.